Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden

foto Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden

Telg uit een katholiek Gelders regentengeslacht, die na de oorlog op het ministerie van Algemene Zaken een invloedrijke positie innam als de juridische adviseur van minister-president Drees. Later als secretaris-generaal de vertrouwensman van achtereenvolgende katholieke kabinetsleiders. Zorgde dat het kabinet van de minister-president dreef op de pontons van de andere departementen. Toen hij tien dagen na de val van het eerste kabinet-Biesheuvel op nauwelijks 58-jarige leeftijd overleed, had hij in 26 jaren als ambtenaar negen minister-presidenten gediend.

in de periode 1961-1972: secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antoon Jan Marie (Buurt)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Didam, 17 juni 1914

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 juli 1972

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • ambtenaar (rang: referendaris), Kabinet van de minister-president, van 1 januari 1946 tot 1956
  • raadadviseur ministerie van Algemene Zaken, van 1956 tot 1962 (tevens plaatsvervangend secretaris van de ministerraad)
  • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 april 1962 tot 28 juli 1972

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

  • secretaris Commissie belastingvrijdom Koninklijk Huis, van juni 1968 tot 22 april 1969
  • lid commissie van advies over interdepartementale taakverdeling (Commissie-Van Veen), van 3 december 1969 tot 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
  • Ooms van hem waren ondere andere burgemeester van Pannerden, burgemeester van Klimmen, burgemeester van Horssen en van Groesbeek, burgemeester van Beek en Donk en gedeputeerde van Gelderland
  • Het latere CDA-Tweede Kamerlid F.J.F.M. de Nerée tot Babberich was een neef van hem
  • Zijn vader was burgemeester van Didam en van Zevenaar

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.