Opkomst Europese verkiezingen in Nederland

Sinds 1979 vinden rechtsstreekse verkiezingen plaats voor de leden van het Europees Parlement. Alleen bij de verkiezingen in 1979 en 1984 was de opkomst in Nederland hoger dan 50 procent. In 1999 was er een dieptepunt met een opkomst van net 30 procent.

 

jaar

opkomstpercentage

1979

58,1

1984

50,9

1989

47,5

1994

35,7

1999

30,0

2004

39,3

2009

36,8

2014

37,3

2019

41,8

Opkomstplicht

Van 1917 tot 1970 kenden we in ons land bij verkiezingen een opkomstplicht. In 1917 was invoering van de evenredige vertegenwoordiging voor de regering reden die plicht in te voeren. Omdat naleving ervan steeds moeilijker bleek te zijn, en omdat de plicht op den duur strijdig werd gevonden met de mondigheid van de kiezers, werd deze in 1970 afgeschaft.