Friese CDA-bestuurder en politica Dieuwke de Graaff-Nauta overleden

woensdag 11 juni 2008, 8:30
 D.IJ.W. de Graaff-Nauta vergrootglas

In haar woonplaats Sneek is op 78-jarige leeftijd Dieuwke de Graaff-Nauta overleden. In de laatste twee kabinetten-Lubbers (1986-1994) was zij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en ten slotte was zij, in 1994, nog kort minister op dat departement, nadat Van Thijn was afgetreden vanwege de IRT-affaire.

Mevrouw De Graaff begon als onderwijzeres op een dorpsschool in Friesland en werd daarna lerares op een huishoudschool. Haar politiek-bestuurlijke loopbaan ving aan bij de jongerenorganisatie van de CHU en werd voortgezet in de gemeenteraad van Sneek en Provinciale Staten van Friesland. Daar werd zij voorzitter van de CDA-fractie en gedeputeerde.


De Graaff-Nauta kreeg in 1986 als staatssecretaris de verantwoordelijkheid voor (technische) herzieningsoperaties van Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet en voor vraagstukken op het gebied van de bestuurlijke indeling (zij bracht diverse grootschalige herindelingen in het Staatsblad) en voorts voor de financiën van de lagere overheden. Ook was zij verantwoordelijk voor het paspoortproject en voor de gemeentelijke basisadministratie.

Dieuwke de Graaff was geen spectaculair politica die vlammende betogen hield, maar een zakelijk optredend bestuurder die in overleg met lokale en regionale bestuurders wilde werken aan verbetering in het openbaar bestuur. Die aanpak bleek overigens succesvoller dan die van de meeste van haar voorgangers en opvolgers, die met nimmer gerealiseerde voorstellen kwamen over superprovincies of stadsprovincies.

bronnen: Trouw, biografisch archief PDC