Nationale Jeugdraad (NJR)

De Nationale Jeugdraad (NJR) is een belangenvereniging voor Nederlandse jongeren tussen de 12 en 30 jaar.

De NJR ondersteunt en stimuleert in deze hoedanigheid de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving. Dit doet de NJR door jongeren mogelijkheden te bieden en te zorgen dat anderen hetzelfde doen. De NJR behartigt de belangen van jongeren op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De NJR is gestructureerd als een vereniging.