PvdA-Tweede Kamerlid Heijnen wil minder bestuurders

woensdag 16 april 2008, 12:53

PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen vraagt het kabinet na te gaan of het aantal bestuurders niet kan worden verminderd. Hij stelt in een interview met de Volkskrant dat de veelheid van bestuurders tot verkokering heeft geleid en dat er veel overlap is tussen bestuurslagen. Verder meent hij dat ten onrechte alleen wordt aangestuurd op vermindering van het aantal ambtenaren.

Los van zijn vraag aan het kabinet doet hij ook al vijf concrete voorstellen:

  • Wettelijke maximering van het aantal ministers en staatssecretarissen. Teruggang van het aantal bewindspersonen is verantwoord tegen de achtergrond van de verschuiving van taken naar Europa en de gemeenten.
  • Beperking van het aantal Kamer-, staten- en raadsleden (en leden waterschappen) met 10%. Voor de raadsleden zou de wetgeving snel moeten worden afgerond omdat de politieke partijen in 2009 al beginnen met de voorbereidingen van kandidatenlijsten.
  • Beperking van het maximum aantal wethouders en gedeputeerden met 1 indien het maximum nu 4 of groter is.
  • Samenvoeging van provincies actief stimuleren.
  • Gemeentelijke herindeling van onderop aantrekkelijker maken, met name door aanpassing van werking van het gemeentefonds

Voor vermindering van het aantal Kamerleden is overigens een grondwetsherziening (in twee lezingen) nodig, zodat dit, mits in deze periode de eerste lezing wordt voltooid, pas na volgende verkiezingen kan worden gerealiseerd. In tweede lezing is dan in beide Kamers een tweederde meerderheid vereist.

bron: www.pvda.nl