Kabinet komt met voorstel om burgemeestersreferendum af te schaffen

vrijdag 15 februari 2008, 15:42

Minister Ter Horst komt met een wijziging van de Gemeentewet waardoor het houden van burgemeestersreferendum niet meer mogelijk zal zijn. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Eerder was de subsidie aan gemeenten voor burgemeestersreferenda al ingetrokken.

Overweging is dat burgemeestersreferenda niet bevorderlijk zijn voor de status van het ambt van burgemeester. Simpel gezegd betekent dit dat portentiële kandidaten afhaken, omdat zij niet het risico willen lopen een nederlaag te lijden in een referendum. Bovendien heeft de burgemeester binnen de huidige bestuurlijke verhoudingen weinig mogelijkheden om met een eigen programma te komen.

Bij het besluit heeft ook meegespeeld dat de acht referenda die zijn gehouden voor het merendeel teleurstellend verliepen. Drie keer was de opkomst onder de 30 procent.

bron: persbericht ministerraad