Kabinet vraagt staatscommissie advies over herziening Grondwet

maandag 24 december 2007, 9:05

Het kabinet vraagt een staatscommissie om advies over een herziening van de Grondwet. De verbindende rol van de Grondwet in de samenleving moet met deze herziening worden versterkt.

De commissie zal zich onder meer bezighouden met:

  • de toegankelijkheid van de Grondwet;
  • de verhouding tussen de grondrechten die worden genoemd in de Grondwet;
  • de rechten die voortkomen uit internationale verdragen.

Het kabinet wil graag dat de commissie voor eind 2008 advies uitbrengt.

Handvest burgerschap

Naast het advies wil het kabinet een Handvest burgerschap opstellen. In dit handvest moeten de belangrijkste normen, waarden, beginselen en verantwoordelijkheden voor burgers en instellingen worden benoemd. Wanneer dit handvest opgesteld moet zijn, is nog niet bekend.

bron: www.regering.nl