Gemeenten krijgen geen geld meer voor burgemeestersreferendum

dinsdag 6 november 2007, 12:26

Het kabinet trekt de stimuleringsregeling in op grond waarvan gemeenten een bijdrage in de kosten voor het houden van een burgemeestersreferendum krijgen. Gemeenten waar in 2007 nog een burgemeestersvacature wordt opengesteld, kunnnen nog wel een bijdrage krijgen, mits het burgemeestersreferendum voor 1 december 2008 wordt gehouden.

Het kabinet-Balkenende II stelde deze tijdelijke stimuleringsregel in als opmaat voor de rechtsstreeks gekozen burgemeester die er in 2010 zou moeten komen. Het huidige kabinet voelt niets voor een gekozen burgemeester. Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord:

"De benoeming van burgemeesters en Commissarissen van de Koningin geschiedt op bindende voordracht van de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten, op basis van een wettelijke taakomschrijving en een ambtsinstructie van de regering. De Kroon behoudt het recht om een voordracht om zwaarwegende redenen te weigeren."

Het intrekken van de regeling lijkt dus en logisch gevolg hiervan. Een en andere betekent dat als gemeenten nog een burgemeestersreferendum willen houden zij dat zelf zullen moeten financieren.

bron: persbericht ministerraad


meer over

verwant nieuws