Rekenkamer: ministeries kunnen parlementaire onderzoeken meer verzilveren

donderdag 11 oktober 2007

Ministeries kunnen beter nagaan of de lessen uit parlementaire onderzoeken en enquêtes in de praktijk worden verzilverd. Regels worden vaak aangepast en het gedrag en handelen van overheidsdiensten ook. Voor blijvende verbeteringen is het zaak de aandacht vast te houden en de werkbaarheid en effecten van gewijzigd beleid periodiek te evalueren. Dat concludeert de Algemeen Rekenkamer in het rapport 'Leren van parlementair onderzoek' dat op 11 oktober 2007 is gepubliceerd.

Om de effectiviteit van parlementaire onderzoeken te vergroten, is het van belang dat departementen recht doen aan de brede variëteit in lessen die kunnen worden getrokken. De aanbevelingen variëren van 'harde' maatregelen zoals nieuwe regels tot minder zichtbare zaken zoals cultuurverandering.

Dieper onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar drie recente parlementaire onderzoeken leert dat bij de opsporing van misdaad de aandacht voor het bundelen van expertise lijkt te verslappen. Bij het uitzenden van Nederlandse militairen bestaat er spanning tussen het aangepaste toetsingskader en de praktijk waarin soms onder grote tijdsdruk snel gehandeld moet worden.

Maatregelen die genomen zijn na de parlementaire enquête Bouwnijverheid stemmen tevreden, al zijn er verbeteringen mogelijk bij de aanbestedingen en het doorgeven van vermeende signalen van (ongewenste) marktverdeling.

bron: Algemene Rekenkamer


Meer over

Externe link