Constituerend beraad

Het constituerend beraad is de bijeenkomst van alle kandidaat-ministers van een nieuw kabinet. Huiselijk wordt het wel omschreven als de oprichtingsvergadering van het kabinet.

Tijdens het constituerend beraad worden afspraken gemaakt over de exacte taakverdeling van de ministers (en soms ook de staatssecretarissen) en over de coördinatie van beleidsterreinen die onder meerdere departementen vallen. Verder wordt een vervangingsregeling vastgesteld en worden de onderraden en ministeriële commssies samengesteld.

Omdat het kabinet nog niet formeel is aangetreden, vindt de vergadering niet plaats in de vergaderzaal van de ministerraad.

Het constituerend beraad staat onder leiding van de formateur. Meestal is dat de beoogde minister-president, maar in 1973 werd het constituerend beraad van het kabinet-Den Uyl geleid door de formateurs Burger en Ruppert. Bijzonderheid bij die formatie was dat enkele dagen eerder een preconstituerend beraad had plaatsgevonden, waarin de nieuwe ministers de knelpunten in het ontwerp-regeerakkoord wegwerkten.


Meer over