Opheffing LPF weer stap dichterbij

maandag 23 juli 2007, 9:57

De Lijst Pim Fortuyn (LPF) houdt, zoals het er nu naar uitziet, met ingang van 1 januari 2008 op te bestaan. Afgelopen zaterdag was er een algemene ledenvergadering waar het opheffen van de partij op de agenda stond. Omdat het statutair vereiste aantal leden om dit besluit te nemen, het zogenaamde quorum, niet aanwezig was wordt binnen vier weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven. De dan aanwezige leden kunnen dan met meerderheid van stemmen al dan niet tot opheffing besluiten.

Het bestuur van de LPF maakte zaterdag wel van de gelegenheid gebruik de aanwezige leden over het opheffen te raadplegen. Van de aanwezige leden stemden 29 voor het opheffen en 26 tegen het opheffen. Een eerdere schriftelijke raadpleging onder alle leden liet ook al zien dat een meerderheid van de leden van de partij af wil: 71 procent stemde voor het opheffen, 29 procent tegen.

In vijf gemeenten is de LPF nog in de Raad vertegenwoordigd. Deze LPF-ers blijven in ieder geval tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen actief. De afdeling Spijkenisse roept alle leden op komende ledenvergadering tegen het opheffen van de LPF te stemmen.

bronnen: NRC, www.lpf.nl , LPF-afdeling Spijkenisse