Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO)

logo rmo2

Dit Nederlandse strategische adviesorgaan is per 1 januari 2015 opgeheven en opgegaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseerde regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. Actuele vraagstukken waar de RMO zich om bekommerde waren de toekomst van de solidariteit, veerkracht en stabiliteit, gezinnen in kwetsbare situaties en angst en onbehagen in Nederland. De veranderende verhouding tussen burger en overheid stond in adviezen van de RMO vaak centraal.

De Raad werd in 1997 opgericht door de Kaderwet Adviescolleges.