Tweede Kamerleden: parlementaire pers heeft te veel macht

dinsdag 22 mei 2007, 10:37

Volgens tweederde van de Tweede Kamerleden heeft de pers te veel macht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de volksvertegenwoordigers bepalen journalisten welke onderwerpen in Den Haag belangrijk zijn. De politiek zou nog maar weinig greep hebben op de Haagse agenda.

De onderzoekers enquêteerden Tweede Kamerleden en parlementaire journalisten. Volgens de Kamerleden domineren incidenten de verslaggeving. Journalisten zijn in staat politici te maken en/of te breken. Het falen van de overheid is voor journalisten belangrijker dan wat politiek bereikt wordt. Naar de inhoud wordt amper nog omgekeken, aldus de Tweede Kamerleden. Ook zetten zij vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de pers.

De journalisten onderschrijven ten dele het oordeel van de Kamerleden. Zij herkennen zichzelf wel in de incidentenpolitiek en ook vinden zij dat het inhoudelijke gehalte beter zou kunnen. Maar dat zij niet-onafhankelijk zouden zijn, bestrijden zij. Ook de stelling dat de nieuwsberichtgeving bijdraagt aan het wantrouwen in de politiek wordt door hen betwist.

bron: persbericht UvA, de Volkskrant, 22 mei 2007