Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf

foto Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korfvergrootglas

Groningse juriste die een gewaardeerd bestuurder op lokaal niveau werd. Komt uit een rood 'nest' en is dochter van een schoolhoofd. Besloot nadat zij in 1977 bij een gijzeling was betrokken politiek-bestuurlijk actief te worden en klom via het wethouderschap van Nijmegen op tot burgemeester van achtereenvolgens Zutphen, Amersfoort en Utrecht. Stond bekend om haar grote inzet en betrokkenheid bij 'haar' burgers. Wars van dikdoenerij en daardoor populair. Was enige jaren secretaris van de PvdA en bekleedde diverse adviesfuncties op het gebied van veiligheid, vervoer en cultuur.

in de periode 1999-2007: burgemeester van Utrecht

voornamen (roepnaam)

Annie Henny (Annie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 19 juli 1946

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 17 mei 2017

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker rechtspositiezaken, AZG (Academisch Ziekenhuis Groningen), van 1970 tot 1975
 • hoofd afdeling rechtspositiezaken, AZG (Academisch Ziekenhuis Groningen), van 1975 tot 1977
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 5 september 1978 tot 16 juni 1989
 • wethouder (van sociale zaken en welzijn) van Nijmegen, van 7 september 1982 tot 16 juni 1989 (vanaf 1986 tevens locoburgemeester)
 • burgemeester van Zutphen, van 16 juni 1989 tot 16 juni 1994
 • burgemeester van Amersfoort, van 16 juni 1994 tot 1 juli 1999
 • burgemeester van Utrecht, van 1 juli 1999 tot 1 januari 2008 (per 1 januari 2000 benoemd tot burgemeester van de na herindeling gevormde nieuwe gemeente Utrecht)

partijpolitieke functies

 • secretaris PvdA, van 12 december 1992 tot 14 februari 1997
 • voorzitter commissie partijvernieuwing, 2001

nevenfuncties

 • voorzitter Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o., van 1982 tot 1989
 • voorzitter Basisgezondheidsdienst Nijmegen e.o., van 1982 tot 1989
 • lid bestuur NOS (Nederlandse Omroep Stichting), omstreeks 1988
 • voorzitter Nederlandse Federatie van Reclasseringsverenigingen, van 1989 tot 2002
 • voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Integraal Jeugdbeleid, omstreeks 1989
 • secretaris Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
 • lid dagelijks bestuur Gewest Midden-IJssel, omstreeks 1990
 • voorzitter Commissie Kleintheater, provincie Gelderland, omstreeks 1990
 • voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis en Verpleeghuis Zutphen
 • voorzitter Samenwerkingsverband Brandweer Gewest Eemland
 • lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, van 1991 tot 2001
 • lid Raad voor de Transportveiligheid
 • lid commissie Betuweroute (commissie-Hermans), van oktober 1994 tot 1996
 • lid Raad voor de Gemeentefinanciën, van 1 januari 1997 tot 1 januari 2000
 • vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1997 tot 1 januari 2008
 • voorzitter bestuur Regio Utrecht (BRU)
 • lid commissie veiligheid, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter bestuur "Het Utrechts Archief"
 • lid College van Regenten Slot Zuylen
 • lid bestuur Stichting Rietveldprijs
 • auditeur Rekening van de Fundatie van Renswoude te Utrecht
 • penningmeester Stichting tot Restauratie en Instandhouding van Stadskasteel Oudaen
 • superintendent Evert Zoudenbalchhuis
 • lid bestuur De Winter-Heijnsiusstichting
 • voorzitter Adviescommissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer, van november 2007 tot januari 2009
 • voorzitter Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw en Visserij, tot mei 2009
 • voorzitter Raad van Toezicht Open Universiteit, van 1 februari 2008 tot 1 februari 2016
 • lid Onderzoeksraad voor Veiligheid, van februari 2008 tot januari 2013
 • voorzitter landelijke Veiligheidskoepel (VNG, Brandweer, Geneeskundige hulpverlening, politie)
 • voorzitter KNVBH (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en hulpverlening)
 • lid Politie-Onderwijsraad
 • lid Raad van Advies Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie
 • lid Raad van Advies Utrecht School of Governance (USG)
 • lid bestuur Stichting Connekt (Kenniscentrum Verkeer en Vervoer)
 • voorzitter Nationale Regiegroep Belvedère
 • voorzitter Nationaal Reumafonds, vanaf februari 2002

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a

academische studie
 • Nederlands recht: stafrecht en sociaal recht, Rijksuniversiteit Groningen, tot december 1970

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd tot burgemeester van Utrecht benoemd, hoewel D66'er Kohnstamm op nummer 1 van de voordracht stond

uit de privésfeer
 • Komt uit een traditioneel 'rood' gezin
 • Haar vader was hoofd van een openbare lagere school

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 2005

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Groninger Studentencorps "Vindicat atque Polit"

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Meindert van der Kaaij, "Een baken van nuchterheid in de roerige stadspolitiek", Trouw, 29 mei 2017
 • Jutta Chorus, "Schreeuwers konden haar niet verjagen", NRC Handelsblad, 3 juni 2017

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
1 dochter en 1 zoon

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.