Drs. E.W. (Ed) Anker

foto Drs. E.W. (Ed) Anker

Jong Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie in de jaren 2007-2010 en daarna wethouder in Almere en Zwolle. Begon zijn loopbaan als medewerker van de Statenfractie van de CU in Noord-Holland en was raadslid in Zaanstad. Daaruit bleek al zijn bijzondere belangstelling voor het decentrale bestuur. Met onderwerpen op dat terrein hield hij zich dan ook als Kamerlid bezig en daarnaast voerde hij het woord over justitie (asielbeleid), onderwijs, constitutionele zaken en openbaar vervoer. Had veel aandacht voor werkwijze, agendering en omgangsvormen in de Kamer. Na zijn Haagse periode enige tijd presentator bij EO-radio en in 2012-2022 wethouder.

ChristenUnie
in de periode 2007-2010: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Eize Willem (Ed)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beverwijk, 30 juni 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
  • ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
  • wethouder (van leefomgeving, cultuur en beheer) van Almere, van 26 april 2012 tot 13 mei 2014 (namens CDA/ChristenUnie)
  • wethouder (van ruimtelijke ordening, water, jeugdbeleid en -zorg, gezondheidsbeleid, binnenstadsschil en spoorzone) van Zwolle, van 13 mei 2014 tot 31 mei 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid commissie van toezicht financiën politieke partijen, vanaf 27 maart 2014
  • voorzitter Raad van Advies Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

vorige (2/8)
  • lid regioraad Stadsregio Amsterdam, van 2006 tot 2007
  • lid Raad van Commissarissen HVC-groep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was vanaf 2007 samen met Wim van de Camp (CDA) medeverdediger van een door Aleid Wolfsen (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moeten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. (30.538)
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.