Raad van State verwerpt bezwaar tegen gebruik naam 'Fortuyn'

woensdag 4 oktober 2006, 11:41

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren van Marten Fortuyn, de broer van Pim Fortuyn, tegen het toestaan van de naam 'Fortuyn' bij de komende Tweede Kamerverkiezingen verworpen. De voormalige LPF wil onder die naam aan de verkiezingen meedoen en het Centraal Stembureau had daarmee ingestemd.

Marten Fortuyn spande een geding tegen het Centraal Stembureau aan onder andere omdat de merknaam 'Fortuyn' door hem is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Verder stelde hij dat het verzoek tot opneming in het kiesregister door een onbevoegde vertegenwoordiger van de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn zou zijn gebeurd.

De bestuursrechter stelt dat op grond van de Kieswet een aanduiding alleen kan worden afgewezen als de naam al door een andere partij wordt gebruikt of misleidend is. Dat is niet het geval. Het Centraal Stembureau heeft volgens de rechter daarom terecht de registratie van de naam 'Fortuyn' geaccepteerd.

bron: www.raadvanstate.nl