Jaarbericht Senaat: meer aandacht lange termijn door thema-debatten

woensdag 3 mei 2006, 8:52

Met de besprekingen van thema's uit de begrotingen geeft de Eerste Kamer goede invulling aan haar budgetrecht. Dat schrijft senaatsvoorzitter Yvonne Timmerman-Buck in het jaarbericht 2004/2005 van de Eerste Kamer, dat vorige week verscheen.

Vroeger vonden zogenaamde beleidsdebatten plaats over de begrotingen van departementen. Enkele jaren geleden is de Eerste Kamer overgestapt naar een meer thematische aanpak. Daarmee kunnen thema's die in de Tweede Kamer minder aan bod komen met de regering worden besproken. Zo was er in het vorige vergaderjaar een debat over de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Dit debat werd voorbereid door een werkgroep bestaande uit vijf commissievoorzitters en werd voorafgegaan door twee hoorzittingen met deskundigen.

Bij deze aanpak treedt de Eerste Kamer meer dan in debatten over wetgeving op als 'instituut'. Het komt zelfs voor dat het woord door één woordvoerder namens alle fracties wordt gevoerd. In de debatten kan aandacht wordt besteed aan de lange termijn en aan dwarsverbanden tussen ministeries. Dat zijn zaken waar de Tweede Kamer minder aan toe komt.

Andere thema's die op deze wijze werden besproken, waren 'ondernemend hoger onderwijs', 'de kwaliteit van het onderwijs' en 'armoedebestrijding'.

bron: www.eerstekamer.nl