Kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2002

Aan de Tweede Kamerverkiezingen deden landelijk 15 partijen mee. Eén partij, de Republikeinse Volkspartij, deed slechts in één kieskring mee, namelijk in Den Haag. De meeste partijen hadden in alle kieskringen dezelfde lijst. Leefbaar Nederland kwam evenwel in alle kieskringen met een afzonderlijke lijst.

Op al die lijsten stonden in totaal honderden kandidaten, waarvan er uiteindelijk 150 gekozen werden. De aantallen kandidaten verschilden nogal per partij (de PvdA had bijvoorbeeld 74 kandidaten, de SGP 30 en nieuwkomer NMP 'slechts' 15). Hieronder vindt u de namen van de voornaamste kandidaten.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten..


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.