Ruimtelijk Planbureau (RPB)

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) werd opgericht op 1 januari 2002 en leverde informatie aan de overheid over de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Het planbureau verrichte hiervoor zelf onderzoek en verzamelt kennis bij andere planbureaus en instellingen. Op 15 mei 2008 besloot het kabinet de functies van het RPB en het Milieu- en Natuurplanbureau onder te brengen in een nieuw Planbureau voor de Leefomgeving.

1.

Taken en bevoegdheden

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) leverde aan regering, parlement en decentrale overheden gegevens over de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Het planbureau volgde en maakte analyses van deze ontwikkelingen en leverde hiermee een bijdrage aan het publieke debat.

De bevindingen van het RPB werden in openbare rapporten gepubliceerd.