Stem- en kieshulpen voor de Tweede Kamerverkiezingen

Er zijn diverse stem- en kieshulpen die kiezers kunnen raadplegen bij hun stemkeuze in de Tweede Kamerverkiezingen. Deze online kieshulpen werken met verschillende methodes waarbij een kiezer een aantal stellingen voorgelegd krijgt en moet aangeven het eens of oneens te zijn met die stelling.

De meest bekende stemhulp is de Stemwijzer, deze wordt gemaakt door ProDemos en bestaat uit dertig stellingen die eerst aan de politieke partijen zijn voorgelegd alvorens de Stemwijzer beschikbaar komt. Daarnaast is het Kieskompas een andere stemhulp, gemaakt in samenwerking met Trouw. Het uitgangspunt voor het Kieskompas zijn de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. De Stemchecker van de Volkskrant werkt iets anders en geeft geen stemadvies, maar vergelijkt de keuze van de bezoeker met wat politieke partijen daadwerkelijk hebben gestemd in de Tweede Kamer.

Het nadeel van online kieshulpen is dat er slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod komen, en dat de beweegredenen van een kiezer achter een keuze niet worden meegewogen in het advies.