Kalsbeek (PvdA): meer aandacht voor structuren, minder voor incidenten

vrijdag 18 november 2005, 13:32

Als de Tweede Kamer bewindslieden voortdurend ter verantwoording roept over incidenten bestaat het gevaar dat zij niet meer toekomen aan het bedenken van structurele oplossingen voor problemen. Dat zei PvdA-Tweede-Kamerlid Ella Kalsbeek tijdens een vandaag door de Universiteit Maastricht georganiseerd symposium over ministeriële verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd erkent de PvdA-politica dat Kamerleden steeds onder druk staan om te reageren op 'incidenten'. Burgers en media vragen daar nu eenmaal om. De commissie-Scheltema stelde in 1993 dat er alleen sprake kan zijn van verantwoordelijkheid als er concrete bevoegdheden zijn toegekend. Die strikte staatsrechtelijke afbakening van het begrip 'ministeriële verantwoordelijkheid' voldoet volgens Kalsbeek echter niet in de praktijk.

Kalsbeek ziet de vorming van een kernkabinet van zeven ministers, die zich op beleidsvorming richten, als een mogelijke oplossing voor het 'incidentalisme'. Een veel groter aantal staatssecretarissen dan het huidige zou zich met het (dagelijks) afleggen van verantwoording kunnen bezighouden. Ook moet de Kamer eerder bereid zijn te erkennen dat een bewindspersoon slechts een beperkte of indirecte verantwoordelijkheid heeft.

bron: PDC