Prof.Dr. J.J. Schrieke

foto Prof.Dr. J.J. Schrieke

Duitsgezinde secretaris-generaal van het ministerie van Justitie tijdens de bezetting. Begaafde jurist, leerling (en later opvolger) van de Indoloog prof. Van Vollenhoven. Doorliep een succesvolle bestuursloopbaan in Nederlands-Indië, al liep hij in 1933 het vicevoorzitterschap van de Raad voor Nederlands-Indië net mis. Werd daarna hoogleraar in Leiden. Hield als S.G. de NSB buiten zijn departement, maar deed verder alles om het de bezetter niet lastig te maken. Vanwege hulp aan de vijand werd hij na de oorlog ter dood veroordeeld; die straf werd omgezet in twintig jaar gevangenis.

in de periode 1941-1945: Nazigezinde secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacobus Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Pijnacker, 17 oktober 1884

overlijdensplaats en -datum
Ede, 15 april 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
NSB (Nationaal Socialistische Beweging), vanaf juni 1940

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • docent staats- en administratief recht voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, Rijksuniversiteit Leiden, van juni 1934 tot april 1935
 • buitengewoon hoogleraar staats- en administratief recht voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 2 april 1935
 • secretaris-generaal ministerie van Justitie, van 1 juli 1941 tot 5 mei 1945
 • waarnemend secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 maart 1942 tot 5 mei 1945
 • waarnemend directeur-generaal voor Politie, van 1 maart 1943 tot 5 mei 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Nederlandse delegatie naar de 12e Internationale Arbeidsconferentie te Genève, 1929

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Op verzoek van de Duitse overheid stelde hij lijsten op van alle joodse gedetineerden in de Nederlandse gestichten.
 • Op een conferentie te Berlijn in 1942 hoorde hij dat Hitler de annexatie van Nederland beoogde, maar in Nederland hield hij die wetenschap voor zich zelf.
 • Werd op 2 april 1946 door het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage ter dood veroordeeld vanwege hulpverlening aan de vijand. Dit vonnis werd op 22 juli 1946 door de Bijzondere Raad van Cassatie omgezet in een gevangenisstraf van twintig jaar. Hij werd op 15 oktober 1955 vanwege medische redenen vervroegd in vrijheid gesteld met een proeftijd tot 25 december 1961.

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. C. van Vollenhoven
 • Zijn vader was predikant

anekdotes en citaten
 • Op 22 januari 1942 vroeg hij in het College van secretarissen-generaal om gelukwensen aan te bieden aan Seyss-Inquart na de eventuele val van Moskou. Nadat iemand hem had gevraagd of het College Seyss-Inquart dan ook moest feliciteren na de val van Batavia schonk het College verder geen aandacht aan zijn verzoek.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.