MKB-Nederland (MKB)

Logo MKB Nederland

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 170.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité.

MKB-Nederland bestaat sinds 1995. De organisatie ontstond uit een fusie van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.) en het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (N.C.O.V.).