Bos omarmt suggesties partijcommissie voor staatkundige vernieuwing

vrijdag 11 februari 2005, 10:41

Een PvdA-commissie 'Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing' stelt ingrijpende wijzigingen van het politiek bestel voor. Veel aanbevelingen uit haar rapport 'De leidende burger' werden gisteren door partijleider Wouter Bos omarmd. De commissie, onder leiding van de Leidse hoogleraar Andeweg, moet ervoor zorgen dat burgers een grotere rol in het democratische proces krijgen.

De commissie stelt onder andere voor:

  • mogelijkheid om bij Tweede-Kamerverkiezingen op een persoon of alleen op een lijst te stemmen
  • meer invloed van kiezer op kabinetsformatie; de lijsttrekker van de grootste partij moet worden aangewezen als eerste formateur
  • geen gekozen minister-president
  • overheveling van de adviestaak van de Raad van State naar de Eerste Kamer, die Reflectie Kamer wordt; de Eerste Kamer moet wetsvoorstellen ter wijziging kunnen terugsturen naar de Tweede Kamer
  • meerdere soorten referenda, bijvoorbeeld bindend en raadplegend. Kiezers moeten referenda kunnen aanvragen
  • vervangen van de provincies door vier landsdelen (Noord, Oost, Zuid en West), daar onder komen 30 regio's met een eigen bestuur
  • toegankelijke grondwet in helder Nederlands en vervanging van de huidige procedure voor grondwetswijziging; burgers worden via een verplicht referendum bij deze procedure betrokken.

Niet alle voorstellen krijgen evenveel steun vanuit de partij. Bijvoorbeeld op het voorstel om de provincies af te schaffen kwam direct protest vanuit de partij. Het voorstel van Andeweg over het kiesstelsel kan ook gevolgen hebben voor de kiesrechthervorming van minister De Graaf. De kans is groot dat de PvdA die niet zal steunen.

Het partijbestuur beschouwt het rapport als een goede basis voor verdere discussie in de partij en het is de bedoeling dat dit tot nadere besluiten leidt op het partijcongres (onder andere over het verkiezingsprogramma) dat in december dit jaar zal plaatsvinden.

bron: De Volkskrant, 11 februari 2005 en website PvdA