Artikel 45: Werking van de Algemene Raad

44
Artikel 45
46
 • 1. 
  De president of, bij zijn afwezigheid, de vice-president van de Europese Centrale Bank zit de vergaderingen van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank voor.
 • 2. 
  De voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie mogen zonder stemrecht deelnemen aan vergaderingen van de Algemene Raad.
 • 3. 
  De president bereidt de vergaderingen van de Algemene Raad voor.
 • 5. 
  Het secretariaat van de Algemene Raad wordt verzorgd door de Europese Centrale Bank.