VNO-NCW

Logo VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties en ongeveer 500 ondernemingsleden zijn aangesloten.

De belangenbehartiging van VNO-NCW richt zich op het in stand houden en verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen werken. Hiervoor onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Ook neemt de organisatie actief deel aan het politiek-maatschappelijke debat in Nederland, onder meer door zitting te hebben in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

De leden van VNO-NCW zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie, opvattingen, kennis en ervaringen op basis waarvan het beleid van de organisatie wordt uitgezet. Dit doen zij binnen het kader van regionale besturen, commissies en adviesraden. Definitieve vaststelling van het beleid vindt plaats in het bestuur van VNO-NCW. De organisatie kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.