Artikel 28: Overige rechterlijke instanties

27
Artikel 28
29

Bij organieke wet kunnen, op voorstel van het Hof van Justitie, één of meer andere rechterlijke instanties worden ingesteld, die tot taak hebben uitspraak te doen in bepaalde soorten beroepen, behoudens beroepen die bij het Hof van Justitie zijn ingediend en die in voorkomend geval uitsluitend betrekking hebben op rechtsvraagstukken.

De taken, samenstelling en procedureregels worden vastgesteld overeenkomstig de beginselen van de artikelen 25, 26 en 27.