Artikel 26: President van het Hof van Justitie

25
Artikel 26
27

De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof van Justitie. Hij is herkiesbaar.