Hoofdstuk 6 - Coördinatie van het beleid van de lid-staten

41: Beginsel

Op de terreinen waarop sprake is van coördinatie of samenwerking tussen de lid-staten oefent de Raad de hem toegekende bevoegdheden uit.

De Commissie en het Europees Parlement worden betrokken bij het optreden van de Raad.