Prof.Mr. J. (Ko) Oranje

foto Prof.Mr. J. (Ko) Oranje
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Hoogleraar aan VU die een belangrijke rol in het verzet speelde. Zoon van een predikant. Enkele jaren leraar in Zuid-Afrika, waarbij hij tegelijkertijd zijn rechtenstudie aan de VU afrondde. Werkte nadien bij Philips. Promoveerde in 1938 bij Gerbrandy op een proefschrift over omroeprecht en volgde Gerbrandy in 1940 op als hoogleraar. Leider van het universitaire verzet en belast met de voorbereiding van de naoorlogse omroep. Lid van het College van Vertrouwensmannen. Overleed een jaar na de bevrijding op jonge leeftijd.

in de periode 1944-1945: lid College van Vertrouwensmannen

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Berkel (gem. Berkel en Rodenrijs, Z.H.), 27 juli 1898

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 6 april 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • directiesecretaris N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, van 1927 tot februari 1940
 • hoogleraar burgerlijk recht, handels- en faillissementsrecht en burgerlijk procesrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 9 februari 1940 tot 6 april 1946
 • rector magnificus Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1943 tot 19 september 1945
 • lid College van Vertrouwensmannen, van augustus 1944 tot juni 1945 (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen)
 • vicepresident Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, van 1945 tot april 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • lid Grote Adviescommissie der Illegaliteit
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam, van 1945 tot 1946

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was een leidinggevende figuur van het universitaire verzet
 • Werd door het Vaderlandsch Comité opgedragen de organisatie van de naoorlogse Nederlandse omroep ter hand te nemen

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. Gerbrandy, wiens opvolger hij ook was.
 • Zijn vader was predikant

anekdotes en citaten
 • Toen bleek er nog geen antirevolutionair beschikbaar was voor het College van Vertrouwensmannen werd vanuit Nederland zijn naam gesuggereerd bij Gerbrandy en Van Heuven Goedhart. Hij werd in dat bericht omschreven als 'de Vader der Prinsen'. Het kostte de beide ministers een dag om te begrijpen dat daarmee 'Oranje' werd bedoeld.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Prins" (schuilnaam als 'Vertrouwensman')

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
S. Bottenheim, "Levensbericht van prof.mr. J. Oranje", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1945-1946

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
archief-Oranje, HDC Vrije Universiteit

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.