Drs. J.E. (Joke) Smit (Kool-Smit)

foto Drs. J.E. (Joke) Smit (Kool-Smit)vergrootglas

Feministe die met haar Gidsartikel 'Het onbehagen van de vrouw' in 1967 de aanzet gaf tot de tweede feministische golf. Dochter van een schoolhoofd. Studeerde Frans in Utrecht en Amsterdam. Al tijdens haar middelbare schooltijd las zij werken van feministische schrijfster als Jo van Ammers-Küller en Cécile Goekoop en van de Franse existentialisten De Beauvoir en Sartre. Was als journaliste in haar tijd één van de weinige werkende moeders en schreef over de problemen die zij daarbij ondervond in het bekende Gidsartikel. Richtte in 1968 met Hedy d'Ancona Man-Vrouw-Maatschappij op. Daarna tot haar vroege dood actief in adviescommissies op het gebied van emancipatie.

in de periode 1968-1981: opiniemakers/erflaters

Voornamen (roepnaam)

Johanna Elisabeth (Joke)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Drs. J.E. Kool-Smit, van 1956 tot 1974

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 27 augustus 1933

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 19 september 1981

levensbeschouwing
Hervormd (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1967

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • lerares Frans middelbare scholen te Amsterdam, van 1959 tot 1962
 • recensente Franse en Nederlandse literatuur "N.R.C." (Nieuwe Rotterdamsche Courant), van 1963 tot 1967
 • recensente "Het Parool", van 1963 tot 1967
 • wetenschappelijk medewerker, Instituut Vertaalkunde Universiteit van Amsterdam, van 1967 tot 1981
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 1 september 1970 tot september 1971

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werkte tijdens haar studie als typiste (bij o.a. de Nationale Woningraad) en kinderoppas en na haar kandidaatsexamen in 1955 gaf zij Frans op middelbare scholen
 • Verbleef in 1962 negen maanden in Parijs als wetenschappelijk onderzoekster
 • Haar vader was hoofd van een lagere school, haar moeder gaf later les op een huishoudschool
 • Haar ouders waren geheelonthouders. Haar vader was ouderling en voorzitter van de Nationale Commissie tegen Alcoholisme en haar moeder presidente van de Vrouwenunie van de Nederlandse Christen-Geheelonthouders Vereniging

Publicaties/bronnen

lijst van publicaties
 • "Het onbehagen bij de vrouw", in: "De Gids" (1967)
 • "Rok en rol. Vrouw (en man) in een veranderende samenleving" (1969)
 • "Afscheid van de gemeenteraad" (uitgegeven rede, 1971)
 • "De moeder van Marie kan méér!" (beleidsnota over volwasseneneducatie, 1973)
 • "Er is een land waar vrouwen willen wonen" (bundel artikelen, samengesteld door J. de Wildt en M. Harberts, 1984)
 • "Hé zus, ze houen ons eronder. Een boek voor vrouwen en oudere meisjes" (1982)
 • meer dan 50 artikelen, redevoeringen en beschouwingen over feminisme

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.