W.E. (Mina) Drucker

foto W.E. (Mina) Drucker

Feministe aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Dochter van een ongehuwde moeder. Groeide met haar zus op onder moeilijke omstandigheden, omdat de welgestelde vader zich niets gelegen liet liggen aan zijn dochters. Autodidact. Werkte mee aan enkele tijdschriften, sloot zich aan bij de Sociaal-Democratische Bond en richtte in 1889 de Vrije Vrouwen Vereniging op. In 1894 medeoprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Streed verder voor gelijke rechten binnen het huwelijk en op het gebied van arbeid en onderwijs.

in de periode 1889-1919: opiniemakers/erflaters

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmina Elisabeth (Mina)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
W.E. Lensing

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1847

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 5 december 1925

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDB (Sociaal-Democratische Bond), vanaf 1886

4.

Nevenfuncties (2/10)

 • vice-president Vrijdenkersvereniging, vanaf 1919
 • voorzitter Vrouwencomité voor de distributie, omstreeks 1919

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Tijdens de Eerste Wereldoorlog betrokken bij de oprichting van het Vrouwencomité voor de Distributie
 • In 1919 medeoprichter van de Nederlandsche Bond van Belastingbetalers
 • De feministen in de jaren '60 van de 20e eeuw noemden zich naar haar "Dolle Mina's"

uit de privésfeer
 • Haar halfbroer H.L. Drucker kocht alle exemplaren van de door haar en haar zus geschreven roman 'George David' om deze te kunnen vernietigen. Hij voelde zich door de roman aangevallen. Later verzoende hij zich met zijn zusters en in 1888 kwam het toen een regeling over de erfenis van de in 1884 overleden vader.
 • In 1939 werd op de Churchilllaan in Amsterdam een door Gerrit-Jan van der Veen vervaardigd monument van haar onthuld
 • Buitenechtelijk kind van Elisabeth Lensing en Louis Drucker (bankier en rentenier). Haar moeder werkte als naaister.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • G. en E. Prezcier (met haar zus Louise) (als schrijfster van een schandaalroman)
 • Gipsy (pseudoniem)
 • Gitano (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.