Weinig steun voor SP-voorstel Staatscommissie koningschap

dinsdag 21 oktober 2003, 16:07

Het voorstel van de SP om een Staatscommissie in te stellen die het Nederlandse koningschap moet onderzoeken, heeft weinig steun gekregen. De Eerste-Kamerfractie van de SP had naar aanleiding van recente gebeurtenissen in en rond het Koningshuis hierover bij de algemene beschouwingen een motie ingediend. Nadat bleek dat er daarvoor weinig steun was, trok fractievoorzitter Kox de motie in.

De Staatscommissie had volgens de SP onder andere kunnen kijken naar Scandinavische monarchistische democratieën.

bron: website SP, 20 oktober 2003