Oud-PvdA-Tweede-Kamerlid Huub Franssen overleden

woensdag 6 augustus 2003, 9:28

Op 3 augustus j.l. is op 86-jarige leeftijd het oud-PvdA-Tweede-Kamerlid Huub Franssen overleden. Hij is vandaag in stilte begraven. Franssen zat van 23 oktober 1956 tot 8 juni 1977 in de Tweede Kamer en was daarin een vooraanstaand lid.

Als oud-medewerker van de gemeente Ermelo, de VNG en de Provinciale Griffie was hij uitstekend ingevoerd in het binnenlands bestuur en deskundig op het gebied van de financiën lagere overheden. Hij maakte in de PvdA bovendien naam als tegenstander van de Nieuw-Guineapolitiek van Luns en als anti-militarist. In 1967 pleitte hij op het PvdA-congres in een gloedvol betoog voor uittreding van Nederland uit de NAVO.

In de Tweede Kamer vervulde hij diverse functies. Zo was hij voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en van de commissie voor de Verzoekschriften. Ook was hij enkele jaren vice-fractievoorzitter.

Na zijn vertrek uit de Kamer zat Franssen nog enige tijd in Provinciale Staten van Drenthe en was hij voorzitter van de Kiesraad. In 1981 promoveerde hij in Leiden bij prof. Cramer op een proefschrift over parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl. Verder werkte hij mee aan een boek over de werkwijze van de Tweede Kamer.

bron: biografisch archief PDC