Drs. A. (Alexander) de Roo

foto Drs. A. (Alexander) de Roo
bron: Europees Parlement

Alexander de Roo (1955) was van 1999 tot 2004 lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hij was eerder beleidsmedewerker bij de Groene Fractie in het Europees Parlement. Als europarlementariër beïnvloedde hij het EU-wetgevingsproces met rapporten over onder meer geluidshinder (scherpere normen voor geluidsbelasting door autobanden, bestrijding omgevingslawaai), luchtverontreiniging door scheepsbrandstoffen, en de handel in broeikasgas-emissierechten.

GroenLinks
in de periode 1999-2004: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Alexander (Alexander)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 30 augustus 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij)
 • GroenLinks

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 20 juli 2004
 • ambtenaar provincie Gelderland op het gebied van milieu en energie, van 2005 tot 2014
 • lobbyist voor bedrijven en overheden die vergroening voorstaan, van 2008 tot 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter vereniging Basisinkomen.nl

vorige (2/3)
 • voorzitter Waddenvereniging, van 2009 tot 2016
 • betrokken bij stadsdeel Amsterdam Zuidoost, adoptie- of aandachtswijk

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/5)
 • Diende in april 2004 een verslag in over de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (bestrijding van klimaatverandering), waarmee de handel in broeikasgas-emissierechten geregeld wordt (medebeslissingsprocedure, eerste lezing). In het rapport werden onder meer spelregels vastgesteld voor het bereiken van broeikasgas-reducties in Oost-Europa (het zogenaamde 'Joint Implementation') en in de Derde Wereld ('Clean Development Mechanism'), en de wijze waarop de aanleg van bossen mogen meetellen in de CO2-reductieverplichtingen. Verder werd bepaald dat lidstaten de aanleg van grote waterkrachtcentrales niet mogen meewegen in de klimaatafspraken, omdat deze vaak negatieve sociale of milieugevolgen hebben.
 • Wist samen met vier groene milieuministers (van de 15 Europese milieuministers) in 2001 in Bonn te bewerkstelligen dat het compromis afzien van het gebruik van kernenergie als compensatiemechanisme en erkenning van de positieve rol van de groei van bomen in het Kyoto-Protocol verankerd werd.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Nam begin 1988 met Nel van Dijk het initiatief voor het bijeenbrengen van een overleggroep, waarvan Bram van Ojik, Wim de Boer, Janneke van der Plaat (alleen PPR), Ina Brouwer, Ton van Hoek (beiden CPN) en Joost Lagendijk en Leo Platvoet (beiden PSP) deel uitmaakten, die allen voorstanders waren van nauwere samenwerking tussen PPR, PSP en CPN. De groep werd, naar de woonplaats van Van Dijk, FC Sittardia genoemd. Dit leidde tot de oprichting van GroenLinks.
 • Nam in 1998 ook het initiatief voor een ledenreferendum in de PSP over de vraag of er een gezamenlijke Kamerlijst met PPR en CPN moest worden ingediend. Ruim 70% van de PSP-leden stemden voor, bij een opkomstpercentage van 64%.
 • Was medeoprichter en penningmeester BIEN (Basic Income European Network), van 1986 tot 2004

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.