Titel VIII: Het optreden van de Unie in de wereld

Artikel 41: De externe vertegenwoordiging van de Unie

[Vervallen]