Mr. F.M. (Fuus) de Graaff

foto Mr. F.M. (Fuus) de Graaff

Kordate zeer zelfstandige dochter van een marine-officier, die na haar rechtenstudie in 1950 in dienst trad van het Kabinet der Koningin en daar met een toegewijde plichtsvervulling in 1968 opklom tot directeur. Beheerde het oude archief van het Kabinet als een kloeke hen haar eieren met veronachtzaming van de bepalingen van de Archiefwet. Pas na haar pensionering in 1984 werd het Kabinetsarchief conform de wettelijke voorschriften overgedragen aan het Nationaal Archief. Intelligente geestige vrouw, die er naar streefde het koningschap een meer dan ceremoniële betekenis te laten behouden.

in de periode 1968-1984: directeur Kabinet van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Fusina Maria (Fuus)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 augustus 1919

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 januari 1995

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

  • secretaris Kabinet der Koningin, van november 1959 tot oktober 1968
  • directeur Kabinet der Koningin, van oktober 1968 tot 1 september 1984

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Tijdens de Bezetting was zij koerierster
  • Haar vader was vice-admiraal

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De alternatieve koningin" (volgens oud-minister J. Boersma)

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.