Drs. M.J.L.M. (Max) Hermans

foto Drs. M.J.L.M. (Max) Hermansvergrootglas

In Limburg geboren jonge bestuurskundige die bijna vier jaar een gewaardeerd Tweede Kamerlid voor de LPF was. Zoon van een VVD-burgemeester. Was voordien in de periode 2002-2003 medewerker verkeer en waterstaat van de LPF-fractie. Als Kamerlid hield hij zich, behalve met dat onderwerp, bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieubeleid, ouderenbeleid en rampenbestrijding. Was in 2003 succesvol pleitbezorger voor een parlementair onderzoek naar grote infrastructurele projecten.

LPF
in de periode 2003-2006: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Max Johannes Lambert Marie (Max)

personalia

geboorteplaats en -datum
Geleen, 16 februari 1974

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
LPF (Lijst Pim Fortuyn), van juni 2002 tot 24 augustus 2004

hoofdfuncties en beroepen

  • beleidsmedewerker verkeer en waterstaat, LPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van augustus 2002 tot januari 2003
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
  • directeur/eigenaar adviesbureau "Hermans Public Affairs", van 2005 tot 2007
  • strategisch adviseur "Hermans Public Affairs/Van Hasselt & Partners", vanaf januari 2006
  • partner/mededirecteur Adviesbureau "Van Hasselt & Partners" te Empe, vanaf januari 2006

activiteiten

als parlementariër
  • Op grond van een door hem ingediende (en aangenomen) motie werd een werkgroep ingesteld die n.a.v. overschrijdingen bij de Betuwelijn een parlementair onderzoek moest voorbereiden naar kostenraming van grote infrastructerele projecten.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was (VVD-)burgemeester van Hulsberg en later van Hillegom. Zijn grootvader was burgemeester van Ubach-over-Worms

woonplaats
Hillegom

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
E. Kalse, "Ik ben de waakhond van de hardwerkende Nederlander", in: NRC Handelsblad, zaterdagbijvoegsel 4/5 sept. 2004

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.