Internationaal Strafhof (ICC)

Logo Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof is een permanent en onfhankelijk hof voor het vervolgen van individuen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het behandelt alleen zaken als het land waar het misdrijf is gepleegd, of het land waaruit de dader afkomstig is, aangesloten is bij het Hof. De misdaden moeten na 1 juli 2002 gepleegd zijn. Voorwaarde is ook dat nationale staten, die in principe wel bevoegd zijn, niet in staat of bereid zijn de zaak te onderzoeken of te behandelen.

Bij het Hof zijn achttien rechters met verschillende nationaliteiten werkzaam, die door de betrokken lidstaten worden gekozen. De hoofdaanklager is de Brit Karim Khan, die voor een periode van negen jaar gekozen is. Het strafhof is gevestigd in Den Haag. Het Internationaal Strafhof maakt geen deel uit van de Verenigde Naties, maar werkt hier wel mee samen.

In de jaren 90 groeide de behoefte aan een permanent hof door de oprichting van de oorlogstribunalen voor Rwanda en Joegoslavië. Daarom werd in 2002 het Internationaal Strafhof opgericht, nadat zestig landen het Statuut van Rome hadden geratificeerd. Inmiddels hebben meer dan honderdtwintig landen het Statuut ondertekend. Eind 2016 raakte de objectiviteit van het ICC in opspraak. Het resultaat was dat meerdere Afrikaanse landen uit het Internationaal Strafhof stapten, waaronder Zuid-Afrika. Ook Rusland stapte uit het ICC in november 2016.

1.

Meer informatie