West-Europese Unie (WEU)

Vlag van de WEU - West-Europese Unie

Deze Europese samenwerkingsorganisatie voor defensie en veiligheid bestond van 1948 tot juni 2011. Het in 1948 gesloten Verdrag van Brussel verplichtte de lidstaten van de West-Europese Unie (WEU) ertoe elkaar bijstand te verlenen bij een aanval op hun grondgebied.

Eind maart 2010 werd bekend gemaakt dat de organisatie per juni 2011 zou worden opgeheven, omdat door het nieuwe EU-Verdrag de oorspronkelijke taken van de WEU nu voor het overgrote deel door de Europese Unie uitgevoerd worden. Daarnaast had de NAVO al een mandaat dat in sterke mate verwant is met de WEU-doelstellingen, waardoor het samenwerkingsverband overbodig was geworden.

De organisatie bestond uit 28 landen die in te delen waren in vier verschillende statuscategorieën:

  • Lidstaten: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje
  • Geassocieerde leden: IJsland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Turkije
  • Waarnemers: Denemarken, Finland, Ierland, Oostenrijk en Zweden
  • Geassocieerde partners: Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije

1.

Basiskenmerken

Stad

Brussel

Land

België

Website

http://www.weu.int/

Grondslag

Verdrag van Brussel

Opgericht

1948

Opgeheven

2011

Aard organisatie

Europese defensie en veiligheid