Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

De staatssecretaris mag zich in het buitenland 'minister voor Immigratie' noemen.

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor:

  • samenwerking bij douanecontroles
  • het Schengeninformatiesysteem (SIS)
  • politiële en justitiële samenwerking