Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen (per 1 december 2010 opgeheven) (RELEX)

Dit directoraat-generaal droeg bij aan effectief en samenhangend buitenlands beleid voor de EU. Het DG was verantwoordelijk voor contacten met externe organisaties en landen buiten de Europese Unie. De taken zijn per 1 december 2010 overgegaan naar de Dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPIS) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).