Mr. D.C. de Leeuw

foto Mr. D.C. de Leeuw
bron: Cornelius Rogge

Utrechtse patriottische regent die in 1787 werd afgezet, maar in 1795 terugkeerde in het bestuur. Werd een jaar later lid van de Eerste Nationale Vergadering en was voorstander van een unitarische Grondwet. Na het radicale bewind van 1798 keerde hij terug in het Wetgevend en Vertegenwoordigend Lichaam en werd hij lid van het Staatsbewind, het hoogste bestuursorgaan van de Bataafse Republiek.

in de periode 1796-1805: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Intermediair Wetgevend Lichaam, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Staatsbewind

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Daniël Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 10 september 1747

doopplaats en -datum
Utrecht, 13 september 1747

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 juni 1834

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)
 • unitariër
 • regeringsgezind (orangist) (na 1801)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/19)

 • voorzitter Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 18 september 1801 tot 1 oktober 1801
 • lid Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 16 oktober 1801 tot 29 april 1805

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 mei 1814 tot 19 juni 1834 (benoemd bij S.B. van 6 april 1814)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid commissie van zeven die het unitarisme meer in de door de eerste constitutiecommissie opgestelde ontwerp-constitutie moet brengen (Eerste Nationale Vergadering), vanaf 8 december 1796
 • lid commissie van Binnenlandse Zaken (Staatsbewind)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg op 29 april 1796 bij de verkiezing van voorzitter van de Nationale Vergadering de Republikein J. Valckenaer

uit de privésfeer
Zijn vader was bewindhebber van de W.I.C., schepen van Utrecht en kanunnik van Sint Pieter

niet-aanvaarde politieke functies
 • raad in de Vroedschap van Utrecht, 1787 (weigerde de eed af te leggen op het regeringsreglement van 1674)
 • lid Tweede Nationale Vergadering

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.