J.G. ridder Reinhold

In Aken geboren diplomaat, die na dienst te hebben gedaan in het Staatse leger diplomatieke functies bekleedde tijdens de Bataafs-Franse tijd. In 1814 werd hij gezant in Rome bij de Italiaanse mogendheden, waaronder de kerkelijke staat. Omdat hij protestant was, wantrouwden de Belgische katholieken hem. Toen minister Van Nagell van Ampsen over een concordaat onderhandelde met de kerkelijke staat, verving hij hem als tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken. Was later gezant in Bern.

technocraat
in de periode 1824: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johann Gotthard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Aken (Dld.), 8 maart 1771

overlijdensplaats en -datum
Hamburg (Dld.), 6 augustus 1831

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij de Italiaanse mogendheden te Rome, van augustus 1814 tot september 1826
  • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 1 januari 1824 tot 16 mei 1824 (waarnemend na het aftreden van minister Van Nagell van Ampsen)
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bern, van 1827 tot 1832

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bedankte in 1832 voor de gezantschapspost te Kopenhagen

uit de privésfeer
  • Zijn ouders verhuisden kort na zijn geboorte naar Amsterdam
  • Was ook actief als dichter en organiseerde in Rome bijeenkomsten met beeldende kunstenaars en letterkundigen
  • Zijn vader was koopman. Na zijn overlijden hertrouwde zijn moeder met de Amsterdamse koopman C.J. Boehm.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.