Afscheid van niet-terugkerende Tweede-Kamerleden

woensdag 22 mei 2002, 14:44

In de Tweede Kamer is afscheid genomen van 84 leden die niet terugkeren. Daarvan waren er 37 niet-herkiesbaar en werden er 46 niet herkozen. Het CDA-Tweede-Kamerlid Nancy Dankers, die wel was herkozen, heeft haar benoeming niet aanvaard vanwege haar gezondheid en keert evenmin terug in de Kamer. Bij de PvdA verlaten 32 leden de Kamer, bij de VVD 25.

Onder de 'vertrekkers' zijn oud-gedienden als de VVD'er Blaauw, die sinds 1978 (met onderbrekingen) in de Kamer zat, de PvdA'er De Cloe (lid sinds 1986, en eerder in 1981-1982) en de oud-fractievoorzitters De Hoop Scheffer en Van Middelkoop.