Mr. D.M.G. Heldewier

foto Mr. D.M.G. Heldewier

Leidse patriot, die aanvankelijk advocaat was en in 1784 veertigraad in Leiden. Moest na de inval van Pruisen uitwijken naar Frankrijk. Keerde in 1795 terug, eerst als bestuurder in Utrecht en lid van het Comité te Lande. Werd daarna lid van het Wetgevend Lichaam en stadsbestuurder in Leiden. Was daarvan in 1816 ook de eerste maire (later burgemeester) na de herwonnen zelfstandigheid.

in de periode 1795-1814: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid Comité te lande, lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Daniel Michiel Gijsbert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 21 maart 1753

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 12 april 1822

3.

Partij/stroming

stroming(en)
patriottisch (tijdens de Republiek)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/14)

  • president college van burgemeesters van Leiden, van 1 januari 1816 tot 12 april 1822
  • lid Provinciale Staten van Holland, van 19 september 1814 tot 1 juli 1818 (voor de steden, Leiden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid College van Curatoren Hogeschool van Leiden, van 1810 tot 1817
  • hoofdingeland van Delfland, van 1811 tot 1821

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1783 lid van een Vrijkorps in Leiden
  • Week na de Pruisische inval in 1786 uit naar Frankrijk (verbleef te Sedan en Charleville)

uit de privésfeer
  • Zijn vader was advocaat
  • Zijn schoonvader was schepen en burgemeester van Zaltbommel
  • Aan zijn zoon werd in 1835 een adelstitel verleend

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.