Ir. J.W.C. Tellegen

foto Ir. J.W.C. Tellegen
bron: stadsarchief Amsterdam

Vrijzinnig-democratische burgemeester van Amsterdam in en kort na de Eerste Wereldoorlog. Van huis uit ingenieur en enige jaren werkzaam bij de spoorwegen. In 1901 directeur van het Amsterdamse bouw- en woningtoezicht. In 1915 benoemde Cort van der Linden hem tot burgemeester. Leidde met veel energie Amsterdam in de moeilijke oorlogsjaren, waarin onder meer voedselschaarste voorkwam. Bemiddelde diverse malen in conflicten en werkte goed samen met de socialitische wethouder Wibaut. Schoonzoon van C. Fock, oud-burgemeester van Amsterdam.

in de periode 1915-1921: burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Willem Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 31 mei 1859

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 april 1921

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/6)

 • directeur Dienst Bouw- en Woningtoezicht, gemeente Amsterdam, van 1 april 1901 tot 15 maart 1915
 • burgemeester van Amsterdam, van 15 maart 1915 tot 16 april 1921 (benoemd bij K.B. van 25 februari 1915)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie inzake algehele herziening der Gemeentewet (Staatscommissie-Oppenheim), van 6 december 1918 tot september 1920
 • lid Zuiderzeeraad, van 31 maart 1919 tot 16 april 1921

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Bemiddelde met succes in een aantal conflicten (o.a. in 1916 tussen artsen en ziekenfondsen)
 • Kreeg als burgemeester onder meer te maken met het Aardappeloproer in 1917. Was als burgemeester verantwoordelijk voor de voedseldistributie.
 • Tijdens zijn burgemeesterschap werd (1 januari 1921) Amsterdam uitgebreid met grondgebied van enkele randgemeenten

uit de privésfeer
 • Op 5 juni 1929 werd in de P.L. Takstraat in Amsterdam een monument ter zijner nagedachtenis onthuld, ontworpen door J. van der Hoef en H.J. Jansen van Galen
 • Zijn vader, B.D.H. Tellegen, was hoogleraar staats- en volkenrecht in Groningen

anekdotes en citaten
 • Het liberale gemeenteraadslid mr. E.J. Everwijn Lange stelde na de benoeming van Tellegen zijn zetel ter beschikking, omdat hij niet wenste te vergaderen onder voorzitterschap van een burgemeester die kort tevoren nog als ambtenaar zijn ondergeschikte was geweest.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.