Mr. J.S. baron van Harinxma thoe Slooten

foto Mr. J.S. baron van Harinxma thoe Slooten

Uit Friesland afkomstige burgemeester, broer van de Friese Commissaris van de Koning. Was wethouder, later burgemeester van Leeuwarden. Het kabinet-Pierson/Goeman Borgesius benoemde hem in 1898 tot burgemeester van Den Haag. Hij bekleedde die functie tijdens het huwelijk van de koningin met Hendrik van Mecklenburg. Had in de residentie een wat moeizame relatie met de raad. Overleed kort voor het einde van zijn eerste ambtstermijn.

in de periode 1898-1904: burgemeester van 's-Gravenhage

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Sippo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beetsterzwaag (grietenij Opsterland), 16 februari 1848

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 april 1904

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • wethouder van Leeuwarden, van augustus 1881 tot 16 januari 1892
  • burgemeester van Leeuwarden, van 16 januari 1892 tot 1 juli 1898
  • burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 juli 1898 tot 4 april 1904 (benoemd bij K.B. van 20 mei 1898)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • lid commissie voor het voortgezet onderwijs te Leeuwarden
  • lid commissie voor het lager onderwijs te Leeuwarden

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Twee dochters van hem waren gehuwd met zoons van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Tweede Kamerlid en Commissaris van de Koning(in)
  • Zijn vader was grietman van Smallingerland

anekdotes en citaten
  • Tijdens zijn burgemeesterschap van Den Haag werden daar vele grachten gedempt. De bevolking sprak daarom over burgemeester 'Sloten toe'.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.