D. Veegens

foto D. Veegens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rechtsgeleerde die na redacteur van de Staatscourant te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde Griffier van de Tweede Kamer was. Schreef enkele historische werken. Door de universiteiten van Leiden en Utrecht geëerd met een eredoctoraat. Werd als Griffier opgevolgd door zijn zoon.

in de periode 1847-1881: Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Daniël

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 21 mei 1800

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 april 1884

2.

Hoofdfuncties/beroepen

  • klerk op een notariskantoor, van 1813 tot 1820
  • klerk bij de hoofdinspectie van het middelbaar en lager onderwijs, van 1820 tot 1828
  • werkzaam bij de redactie van de "Nederlandsche Staatscourant", van 1828 tot 1837
  • redacteur "Nederlandsche Staatscourant", van 1837 tot 7 maart 1847
  • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 maart 1847 tot 15 november 1881

3.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid bestuur Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, omstreeks 1848
  • lid bestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement 's-Gravenhage, omstreeks 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Versloeg op 3 maart 1847 bij de verkiezing van de Griffier in de derde stemming jhr. J.G.H. van Tets met 31 tegen 10 stemmen. Op H. Vollenhoven en jhr. W. Quarles van Ufford werden resp. 7 en 4 stemmen uitgebracht.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was o.a. raad in de Vroedschap van Haarlem

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Bijblad Nederlandse Leeuw, deel 7 (1981)

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.