Dr. C.R.Th. Krayenhoff

foto Dr. C.R.Th. Krayenhoff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Filosoof en arts uit Nijmegen, die zich in officiersdienst ontwikkelde tot een beroemd cartograaf, vestingontwerper en bestuurder. Begon zijn officiersloopbaan als partiot in Bataafse dienst en diende vervolgens regeringen met uiteenlopende politieke signatuur. Was zelf ten tijde van Lodewijk Napoleon een klein jaar minister van Oorlog. Kwam in 1810 in Franse dienst, maar ook Willem I maakte van zijn diensten gebruik. Gebruikte als één van de eersten de driehoeksmeting om het land in kaart te brengen en ontwierp de latere Stelling van Amsterdam.

technocraat
in de periode 1809-1810: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.