Dr. C.R.Th. Krayenhoff

foto Dr. C.R.Th. Krayenhoff

Filosoof en arts uit Nijmegen, die zich in officiersdienst ontwikkelde tot een beroemd cartograaf, vestingontwerper en bestuurder. Begon zijn officiersloopbaan als partiot in Bataafse dienst en diende vervolgens regeringen met uiteenlopende politieke signatuur. Was zelf ten tijde van Lodewijk Napoleon een klein jaar minister van Oorlog. Kwam in 1810 in Franse dienst, maar ook Willem I maakte van zijn diensten gebruik. Gebruikte als één van de eersten de driehoeksmeting om het land in kaart te brengen en ontwierp de latere Stelling van Amsterdam.

technocraat
in de periode 1809-1810: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Cornelis Rudolphus Theodorus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 2 juni 1758

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 24 november 1840

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/24)

  • gouverneur van Amsterdam, vanaf december 1813
  • inspecteur-generaal der fortificatiën en van het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs en der pontonniers, vanaf 1814

officiersrangen (2/4)
  • brigade-generaal in Franse dienst, van 11 november 1810 tot 19 november 1813
  • luitenant-generaal, vanaf 1814

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Comité-Centraal van de Waterstaat, van 22 januari 1809 tot 26 mei 1809
  • lid Comité-Centraal van de Waterstaat, van 22 april 1810 tot 4 februari 1811

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • lid tweede sectie, centrale commissie der artillerie en genie, 1809
  • lid (later president), centraal commissie voor de waterstaat, vanaf 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Ontwierp in de jaren 1805-1810 een plan voor de Stelling van Amsterdam, een stelsel van verdedigingswerken en inundaties rond Amsterdam

uit de privésfeer
Zijn vader was officier-ingenieur in Statendienst

predicaten/adellijke titels
  • baron, 16 september 1815

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.